skocz do treści

Pochodnia - Miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Na bieżąco

12 czerwca 2012, 11:32 Nauka w Centrum im. Ludwika Braille’a

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (oddział w Warszawie) rozpoczęła realizację projektu Centrum im. Ludwika Braille’a z bogatą ofertą kursów językowych, szkoleń z umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem czy kreowania własnego wizerunku.

W projekcie przewidziane są konsultacje i indywidualne szkolenia z korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, a także zajęcia rehabilitacyjne wspierające samodzielne funkcjonowanie (orientacja przestrzenna i czynności dnia codziennego). Z zajęć będą mogli skorzystać niewidomi i niedowidzący mieszkańcy województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny plan rozwoju.
Szkolenia będą prowadzone w trzech trybach w zależności od potrzeby: stacjonarnym, weekendowym lub wyjazdowym. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby korzystające z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej.

Projekt jest wieloletni i trwa od kwietnia 2012 do końca marca 2015 r. Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Fundacji (www.firr.org.pl) oraz przesłanie go na adres: justyna.kucinska@firr.org.pl

FIRR skontaktuje się z osobami, które nadeślą zgłoszenia i poinformuje o dalszych etapach rekrutacji. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Justyna Kucińska, tel. 663 883 342.

Projekt Centrum im. Ludwika Braille’a jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.